ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на "Младежко движение за развитието на селските райони в България" (МДРСРБ) свиква Общо събрание на сдружението на 07.10.2023 г. от 14:30 ч. в Институт за гората – БАН на адрес: гр. София, бул. „Климент Охридски“ №132, заседателна зала "акад. Борис Стефанов".

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Продължение...

 

Брошура “Let’s Connect” за младежка работа в мрежа

Радваме се да споделим с вас брошурата “Let’s Connect”, която създадохме. Целта ѝ е да допринесе за подобряване качеството на работа в младежките центрове в селските райони чрез развиване на компетенции за работа в мрежа и изграждане на общност от младежки работници около идеята за иновации. Може да я свалите от ТУК

Продължение...

 

Семинар за създаване на контакти “Let’s Connect”

 

 

 

 

МДРСРБ проведе международен семинар за създаване на контакти за младежки работници, наречен „Let’s Connect“. Семинарът имаше за цел да подобри качеството на работа в младежките центрове в селските райони чрез развиване на компетенции за работа в мрежа и изграждане на общност от младежки работници около идеята за иновации. Семинарът се проведе от 20-ти до 28-ми ноември 2022 г. в Бакуриани, Грузия. Негов домакин беше нашата добра партньорска организация UMBRELLA. Семинарът събра 24 младежки работници от 8 държави – България, Молдова, Украйна, Грузия, Армения, Турция, Испания и Португалия.

Продължение...

 

Покана за участие в проект “Let’s Connect”

МДРСРБ обявява Покана за набиране на участници в проект "Let’s Connect". Проектът цели да подобри качеството на работа в младежките центрове в селските райони чрез развиване на компетенции за работа в мрежа и изграждане на общност от младежки работници около идеята за иновации. Поканата е насочена към младежки работници от България, Турция, Молдова, Испания, Португалия, Украйна, Грузия и Армения.

Продължение...

 

Наш проект е сред трите най-добри в Европа в категорията „Медийна грамотност“

Много сме горди, че нашият проект Think Critically Act Logically беше избран от SALTO AWARDS 2022 за един от трите най-добри в категорията „Медийна грамотност“ сред 200 кандидатури. SALTO AWARDS е най-големият конкурс за отличаване и награждаване на младежки проекти в Европа.

Продължение...

 

Страница 1 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com