Поправка №1 на Инструкция за участници, Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява Поправка №1 към Инструкция за участници, Референция: CB007.2.32.170-SERV-01, публикувана на 19.07.2019 г.

Documents: Corrigendum No.1

Продължение...

 

Тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Тръжно досие

Продължение...

 

Прекратяване на тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява прекратяване на тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 “For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документ: Cancellation notice

Продължение...

 

Тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Тръжно досие

Продължение...

 

Обучение на екипа по проект „За всеки спасил дърво“

 

 

На 4 юни в Министерството на регионалното развитие и благоустройство се проведе обучение за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. В него взеха участие и двама от членовете на екипа на проект „За всеки спасил дърво“ - д-р Йонко Додев (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Пламен Глогов (технически асистент по проекта от страна на Институт за гората – БАН).

Продължение...

 

Страница 3 от 13

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com