Проект „Магията да общуваш“ събра заедно 50 човека, работещи с младежи аутисти в селските райони на Източна Европа

 

 

 

 

Всеки младеж аутист е уникална личност. С него е необходимо да се работи по индивидуална програма, съответстваща на неговите специфични проблеми и нужди, за да има шанс за нормално развитие и успешна интеграция в образователната система и обществото. За съжаление обаче в селските райони на Източна Европа отговорните лица често продължават да работят с младежите аутисти по морално остарели методологии. Основните причини за това са сравнително ограничения им достъп до качествена информация за най-съвременните и актуални работни методи и липсата на международно взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

Продължение...

 

Младежи от общините Ботевград и Ардино участваха в общ проект

13 младежи от Община Ботевград и 13 младежи от Община Ардино участваха заедно в проект „Силни Заедно: Младежко сътрудничество за междурелигиозна толерантност“. Той се проведе от 3-ти до 10-ти юли в Кранево и беше организиран от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“. Основната цел на проекта беше да събере на неутрално място равен брой младежи християни и мюсюлмани и да ги мотивира и подготви да работят за предотвратяване и за мирно разрешаване на междурелигиозни конфликти в селските райони на България.

Продължение...

 

„Магията да общуваш“ - голям международен проект, фокусиран върху работата с младежи аутисти

Броят на младите хора с аутизъм в Европа постоянно нараства. Това налага младежките работници, които са заети с тях, непрекъснато да осъвременяват и усъвършенстват своите знания, методи и умения. Също така е необходимо да се активизира и международното взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

В отговор на тези предизвикателства, МДРСРБ в партньорство с още 4 организации от различни европейски страни реализират проект „Магията да общуваш“. Неговата основна цел е подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформалното образование на младите хора с аутизъм в Източна Европа, чрез тяхното обучение и развитие на сътрудничеството помежду им за иновации и обмен на опит, умения и добри практики.

Продължение...

 

Покана за участие в проект „Силни заедно: младежко сътрудничество за междурелигиозна толерантност“

Скъпи Приятели,

Много сме щастливи, че имаме приятната възможност да ви поканим за участие в поредната младежка инициатива, която ще осъществи нашата организация.

Молим ви да прочетете внимателно Официалната Покана за нашия проект „Силни заедно: младежко сътрудничество за междурелигиозна толерантност“. В нея ще намерите подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, дати и място на провеждане, както и друга практическа информация.

Ако сте заинтересовани да участвате в това вълнуващо приключение молим ви да попълните подробно Формуляра за регистрация и да ни го изпратите най-късно до 05.06.2015 г.

Не изпускайте тази уникална възможност! Чакаме ви с нетърпение! До скоро!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа чрез Европейската Младежка Фондация.

 

Европейската Комисия избра нашия проект „Нека бъда Един от Вас!“ за един от 35-те най-добри младежки проекта в Европа!

 

 

 

 

 

Европейската комисия организира Европейска седмица на младежта 2015. В България тя се реализира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в периода 3-10.05.2015 г. - виж повече тук. Темата на Седмицата е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло".

Като част от официалните събития за отбелязване на Европейската седмица на младежта в Брюксел, Европейската Комисия отличи с Награди най-добрите проекти, реализирани по Програмите „Младежта в действие“ и "Еразъм+". За тази цел над 150 младежки проекта от цяла Европа бяха номинирани от националните агенции да се състезават за тези награди. Всички те са примери за изключителни практики в тяхната конкретна сфера на дейност. От тях бяха избрани най-добрите 35 проекта, по един от всяка страна.

Изключително горди и щастливи сме, че нашият проект „Нека бъда Един от Вас!“ е сред тях!!!

Продължение...

 

Страница 6 от 13

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com