Втори пореден проект на МДРСРБ с награда за качествено изпълнение

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката и Център за развитие на човешките ресурси отличиха МДРСРБ за качествено изпълнение на проект „Нека бъда Един от Вас!“ BG13/A4.3/012/R1 по Програма „Младежта в действие“.

Официалната церемония по награждаване на отличените организации се състоя на 16.12.2014 г. в хотел „София Хотел Балкан“ по време на Годишна Валоризационна конференция по Програмите „Учене през целия живот”, „Младежта в действие” и „Еразъм+“.

Продължение...

 

Покана за участие

Скъпи Приятели,

Щастливи сме, че имаме приятната възможност да ви поканим да вземете участие в нашия голям международен проект "Мостове за идеи и практики".

Тук ще намерите Покана за участие за това вълнуващо събитие. В нея ще откриете подробна информация за проекта - цели, дейности, профил на търсените участници, период на провеждане, място и друга практическа информация.

Ако сте заинтересовани и бихте желали да участвате в обучителния курс, ви молим да попълните този Формуляр за регистрация и да ни го изпратите до 17.08.2014.

Не пропускайте тази възможност! Чакаме ви! До скоро виждане!

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+" на Европейската Комисия, администрирана в България от "Център за развитие на човешките ресурси".

 

Мостове за идеи и практики

За трета поредна година МДРСРБ организира международен обучителен курс за повишаване капацитета и подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформалното образование на младежи с комуникативни увреждания в селските райони на Източна Европа. Тренингът се реализира по проект „Мостове за идеи и практики“ 2014-1-BG01-KA105-000249, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия.

Обучителният курс ще се проведе от 22-ри до 31-ви август, 2014 г. в к.к. Св. Св. Константин и Елена. В него ще вземат участие 50 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България, които активно работят в подкрепа на социалната интеграция и трудова реализация на селските младежи с езиково-говорни проблеми в техните страни.

Продължение...

 

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

Скъпи Приятели,

Както вече споменахме, по време на нашия проект “Гласът на Младежите – Глас на Промяна!” 27 млади хора работиха 7 дни заедно с представители на местната власт и на национални и международни младежки НПО-та. Те обединиха усилията си за създаването на една обща визия за устойчиво развитие на селските райони с акцент върху младите хора, живеещи в тях. Като основен резултат от тяхната съвместна работа беше създадена една обща Декларация от всички участници в проекта. Този документ отразява основните предизвикателства, с които се сблъскват селските младежи, исканията които те имат към политиците и властимащите институции, както и потенциалната роля, която имат самите младежи и младежки организации в изпълнението на тези искания. Декларацията представя вижданията на участниците в следните три направления:

1/ Демокрация и младежко участие

2/ Социално включване на младите хора

3/ Младежите в различните общества

В действителност в Декларацията са отразени младежките реалности от община Ботевград, но ние мислим, че предизвикателствата и нуждите на младите хора в селските райони са сходни навсякъде в Европа. Така че ние силно ви препоръчваме да прочетете тези документи:

Декларация – по-къса версия

Общо Становище – по-подробен документ

Приятно четене!

 

Гласът на Младежите - Глас на Промяна!

 

 

 

 

От 20-ти до 27-ми август 2013 г., 27 младежи от община Ботевград взеха участие в проекта"The Voice of Youth - The Voice of Change!", който се проведе в “младежката столица” на България Варна. Участниците бяха въвлечени в 7 дни на съвместна работа с представители на местната власт, национални и европейски младежки неправителствени организации. Те работиха заедно по създаването на обща позиция за активно включване на селските младежи в демократичния живот и в процесите на взимане на решения на всички нива.

Продължение...

 

Страница 7 от 13

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com