Залесителна кампания

 

 

 

 

В рамките на проект „За всеки спасил дърво“ организирахме международна младежка залесителна кампания. Тя се проведе в периода 08-10.11.2019 г. в района на Сокобаня, Сърбия. Целта беше смесена група от български и сръбски младежи, подпомагани от професионални лесовъди от двете страни, да залесят фиданки от дървесни видове на горски терени и в населени места.

Продължение...

 

Покана за участие в Залесителна кампания

Скъпи приятели,

Търсим 25 младежи за участие в Залесителна кампания в Сърбия. Тя ще се проведе от 8-ми до 10-ти ноември 2019 г. в гр. Сокобаня в рамките на проект „За всеки спасил дърво“. Участниците трябва да са на възраст от 13 до 18 години и да са от община Ботевград.

Продължение...

 

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“

 

 

 

 

Проектът „За всеки спасил дърво“ стартира с международен семинар в Ниш на 04.10.2019 г. Домакин беше сръбският ни партньор NIIT Society Innovation Center. Целта на събитието беше да запознае младежи от общините Ботевград и Ниш с актуални проблеми на горите в трансграничния регион между България и Сърбия и да ги мотивира да участват в дейности за опазването им.

Продължение...

 

Известие за възлагане на договор

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява Известие за възлагане на договор по тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Известие за възлагане на договор

 

Покана за Семинар в Ниш

МДРСРБ кани младежи (13-18 годишни) от община Ботевград и представители на различни заинтересовани институции да участват в международен семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“. Семинарът ще се проведа на 04.10.2019 г. в Ниш, Сърбия.

Продължение...

 

Страница 2 от 13

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com