Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“

 

 

 

 

Проектът „За всеки спасил дърво“ стартира с международен семинар в Ниш на 04.10.2019 г. Домакин беше сръбският ни партньор NIIT Society Innovation Center. Целта на събитието беше да запознае младежи от общините Ботевград и Ниш с актуални проблеми на горите в трансграничния регион между България и Сърбия и да ги мотивира да участват в дейности за опазването им.

Семинарът събра заедно 120 участници, в т.ч. повече от 50 младежи и много представители на различни заинтересовани институции от двете страни – зелени и младежки НПО-та, училища, университети, научни и изследователски институти, местни власти, горски стопанства и др. Присъстваха и различни медии.

Семинарът бе лично открит от българския консул в Ниш, доц. дфн. Едвин Сугарев. В приветственото си слово към всички присъстващи той заяви: „Харесва ми името на вашия проект: За всеки спасил дърво. Да спасите дърво означава да спасите и бъдещите хора, които ще разчитат на кислорода, създаден от него, за да дишат и да живеят. Както всички знаете, горите са белите дробове на планетата. Въздухът, който дишаме и който ни дарява с енергия и жизнена сила, не се дели на наш и ваш, на сръбски и български, за него граница не съществува. Затова е важно младежите в нашите двете страни да спасяват заедно горите, да защитават заедно природата, да заложат заедно тази защита като основна точка в дневния ред на политиците. От тяхната решителност и тяхната енергия зависи бъдещето на техния свят. От младите хора зависи дали ще поемат въздуха с пълни гърди, или ще обитават една изсъхнала и опустошена планета. Длъжни сме да ги разберем, длъжни сме да им помогнем. И аз се надявам, че срещи като настоящата дават повече шансове за техния успех“.

Приветствие към участниците поднесе и представител на отдел "Екология" към Община Ниш.

След това думата бе предоставена на ръководителя на проекта гл. ас. д-р Йонко Додев. Накратко той обясни, че идеята на проекта е да събере млади хора и експерти, работещи в сферата на горите, от двете страни, които през следващата една година ще осъществяват съвместни дейности за практическото разрешаване на проблеми, свързани с опазването на горите в България и Сърбия. „Ще имаме осем дейности, като във всяка от тях ще вземат участие равен брой младежи – 200 от България и 200 от Сърбия, и експерти от двете страни. Освен опазването на горите, което е основен приоритет на нашия проект, или по-скоро създаване на култура у младите хора за опазване на горите, не по-малко важни са възможностите за междукултурен обмен и опознаване, които проектът ще предостави на участващите младежи от двете страни“, посочи той.

Панелите в семинара бяха водени от 10 ключови експерти (равен брой българи и сърби) – 2 младежки работници, 2 лесовъди, 2 еколози, 2 ентомолози и 2 фитопатолози. Те разказаха за актуалните предизвикателства пред стопанисването и опазването на горите в двете страни, както и за връзката между младите хора, науката и опазването на природата. Беше изтъкнато че проблемите на горите са много сходни – климатични промени, съхнене, пожари, слеголоми, ветровали, болести и вредители, незаконни сечи и др. Всички обаче се обединиха около мнението, че тези проблеми могат да се преодолеят само ако всеки човек по отделно и цялото общество като цяло осъзнаят важността на горите и полагат грижи за тяхното опазване. В този процес изключително важна роля имат младите хора, които със своята енергия и ентусиазъм могат и трябва да са движеща сила за изграждане на "зелена" култура сред населението. За тази цел обаче те трябва да бъдат подкрепяни и стимулирани от всички отговорни структури - горската наука и практика, държавните и неправителствени организации, и др. Младежи също споделиха свой предишен опит по разглежданите теми.

В обедната почивка се проведоха неформални дискусии между експерти, младежи и гости в свободен формат. Мненията и идеите, които експертите и организаторите получиха от участниците в семинара (особено от младежите), ще бъдат приложени в следващите дейности по проекта.

За доброто настроение на участниците се погрижиха двама музиканти, които изпълниха български и сръбски песни. След приключване на семинара българските участници разгледаха забележителности в центъра на гр. Ниш. Така младежите успяха да научат нови неща и да се докоснат до културата на нашите съседи.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на МДРСРБ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com