Залесителна кампания

 

 

 

 

В рамките на проект „За всеки спасил дърво“ организирахме международна младежка залесителна кампания. Тя се проведе в периода 08-10.11.2019 г. в района на Сокобаня, Сърбия. Целта беше смесена група от български и сръбски младежи, подпомагани от професионални лесовъди от двете страни, да залесят фиданки от дървесни видове на горски терени и в населени места.

Кампанията събра заедно 25 младежи от община Ботевград (България) и 25 младежи от община Ниш (Сърбия). Те бяха подпомагани от 6 професионални лесовъди от двете страни. Лесовъдите запознаха младежите със същността, целите и методите на залесяване, а по време на самата работа им показваха как правилно да извършват залесяването, предоставяха им техническа и методическа подкрепа.

Участниците в кампанията залесиха общо 1000 дръвчета. При избора на терени за залесяване предимство беше давано на места, които са с по-голямо значение за местната общност. Чрез тази дейност младежите придобиха знания, умения и мотивация за опазване на биоразнообразието и разумно ползване на горските ресурси. Кампанията провокира активен обмен на информация между участващите младежи и лесовъди от двете страни.

Освен самото залесяване важна част от кампанията беше междукултурния обмен между българските и сръбски младежи. В продължение на 3 дни те живееха заедно, споделяйки информация за своите родни места, страни и култура и разбира се, забавлявайки се заедно.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на МДРСРБ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com