Международен младежки семинар “Youth participating by a hectare”

Осем младежи от МДРСРБ участваха в международния семинар на MIJARC Europe “Youth participating by a hectare”. Той се проведе от 3-ти до 6-ти декември 2020 г. като събра младежи офлайн в малки национални групи, а те се свързваха онлайн с участниците от другите 10 държави. Българската група беше настанена в хотел „Аура” във Велинград.

Семинарът беше фокусиран върху идентифицирането и разработването на подходящи мерки и практики за засилване на младежкото участие в процесите на вземане на решения и разработването на политики за устойчивото земеделие на местно ниво, както и върху насърчаване участието на младите хора в общоевропейска кампания за справедливи вериги за доставка на храни.

По време на семинара участниците проучиха Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот, начини за включване в селскостопанските политики, справедливи и устойчиви вериги за доставка на храни и свързаните с това етични проблеми, европейските политики за младежта и земеделието. Също така, те работиха заедно по разработване на идеи за увеличаване на участието на младите хора във формирането на политики за устойчиво земеделие на местно ниво и даване гласност на младите хора на европейско ниво.

Семинарът е събитие, което всички български участници ще помнят дълго. Те успяха да се запознаят с важни въпроси в сферата на селското стопанство и взеха активно участие в трите уъркшопа организираните от MIJARC Europe. Всеки един от дните беше запълнен с важни теми и много въпроси, на които всеки прояви желание да изкаже своето мнение. Но най-вече младежите осъзнаха, че техният глас може да бъде чут, и че компетенциите са на първо място, когато целта е промяната и едно по-добро бъдеще, създаването на което е действително само в наши ръце.

Този проект е съфинансиран от Европейската младежка фондация на Съвета на Европа, от Европейската комисия и от Renovabis.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com