Международен зимен лагер “Cultivating youth participation”

 

 

 

 

Четиринадесет младежи от МДРСРБ участваха в международния зимен лагер на MIJARC Europe “Cultivating youth participation”. Дейността се проведе от 20-ти до 23-ти февруари 2021 г. и беше организирана като международно хибридно събитие, което събра младежи офлайн в малки национални групи, а те се свързваха онлайн с участници от други 10 държави. Българската група беше настанена в хотел „Гергана” в град Хисаря.

Дейността беше фокусирана върху подобряване компетенциите на участниците за това как да проектират, планират и управляват проекти за повишаване младежкото участие в процесите на вземане на решения и в разработването на политики за устойчиво земеделие на местно ниво.

По време на лагера участниците работеха с Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в местния и регионалния живот и наръчника “Have your say” като инструменти за засилване на участието на младите хора в селското стопанство. Те научиха основните стъпки за планиране и управление на младежки проект. Също така им беше осигурено практическо обучение по теми свързани с устойчиво земеделие, подкрепено с реални примери за добри практики. И най-вече, лагерът създаде възможност за младите хора да проектират и планират свои собствени младежки проекти на местно и международно ниво и да разработят план за тяхното изпълнение.

Разбира се, имаше и забавни международни вечери. Освен това българската група се възползва от възможността да се наслади на топлите минерални басейни на град Хисаря и да разгледа някои местни културни и исторически забележителности.

Тази дейност е подкрепена от Европейската младежка фондация на Съвета на Европа.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com