Изложби на горски хербарий

 

 

 

 

Организирахме три изложби на горски хербарии - в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ Ботевград (10-16.02.2021 г.), в читалище „Тодор Пеев – 1871“ в гр. Етрополе (17-23.02.2021 г.) и в Историческия музей в гр. Правец (09-15.03.2021 г.). Всяка от изложбите показа 160 хербария на различни горскорастителни видове (дървета, храсти, треви, папрати и мъхове), които младежи от Ботевград създадоха по проект „За всеки спасил дърво“.

В откриването на изложбите участваха горски учени от Софийския Университет и Българската академия на науките. Те направиха презентации относно важността от създаване и опазване на българските гори, за ценните горскорастителни видове (застрашени, лечебни и медосносни растения) и за опасността от чужди и инвазивни видове. Учените запознаха посетителите и с любопитна информация за някои интересни растителни видове, представени в изложбите.

Чрез видео презентация бяха представени и 150 горски хербарии направени от сръбски младежи по проекта, а сръбски експерти и младежи се включиха онлайн в откриването на всяка от изложбите.

Ръководителят на проекта д-р Йонко Додев резюмира изпълнените и предстоящи дейности по проекта, и изтъкна специалното място, което гората заема в националната идентичност и култура на българите.

Изложбите се реализираха в рамките на проект „За всеки спасил дърво“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на МДРСРБ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com