Дух жив, корен здрав, огън български

Радваме се да съобщим, че проектопредложението „Дух жив, корен здрав, огън български“ на „Център за изкуства Радост“ гр. Ботевград е одобрено за финансиране от Национален фонд „Култура“. Нашата организация е партньор в проекта. Основната цел на проекта е да допринесе за поддържане и развитие на творческия потенциал на любители-танцьори в община Ботевград и да задоволи културните потребности на местното население в областта на българския фолклор.

Специфичните цели са:

  • Да се активизира и разшири културната дейност в общината, в т.ч. и в селата на нейната територия, като се организират групови занимания по народни танци за любители от различни възрастови групи;
  • Да се популяризира практикуването на фолклорното танцово изкуство чрез провеждане на три концерта в община Ботевград, като така се достигане до нови публики и се привлекат нови танцьори;
  • Да се подпомогне дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ“ и да се повиши капацитета му за работа в областта на любителското творчество.

В рамките на проекта ще бъдат сформирани 4 представителни групи от любители-танцьори от всички възрасти (деца, младежи и възрасти). Те ще подготвят народни танци, които ще представят пред местната публика. За целта ще бъдат организирани 3 фолклорни концерта в Ботевград, с. Врачеш и с. Скравена, на които групите ще покажат наученото. Концертите ще са свободно достъпни и напълно безплатни за всеки зрител. Освен това ще бъде закупено техническо оборудване и материали, които са необходими за провеждането на концертите и за регулярната дейност на клуба.

Първият концерт ще е на 17 септември 2022 г. (деня на Св. мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София) на центъра на Ботевград. Заповядайте!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”

 

Projects 2015:

Project “The magic to communicate” №2015-1-BG01-KA105-013472 has been funded with support from the “Erasmus+” Programme of the European Commission, administered in Bulgaria by “Human Resource Development Center”. This website reflects the views only of the author, and the European Commission, “Erasmus+” Programme or the HRDC cannot be held responsible for any of the contain or its use.


Project “Stronger Together: Youth Collaboration for interreligious solidarity” № 6471.2.PA.2015 is implemented with the support of the European Youth Foundation, Council of Europe. This website reflects the views only of the authors, and the Council of Europe and the European Youth Foundation cannot be held responsible for any of the contain or its use.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com