За МДРСРБ

"Младежко движение за развитието на селските райони в България" (МДРСРБ) е сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление в гр. Ботевград.

Основните цели, които си поставяме са да съдействаме и стимулираме свободната инициатива, да генерираме нови идеи, да си взаимодействаме и обменяме информация и опит с подобни организации, както и с държавни и международни институции в областта на науката, културата, образованието, спорта, туризма, околната среда за социалното развитие на младежката общност от селските райони на България.

Основните сфери на дейност са защита правата на младите хора; подпомагане на социалната реализация на младежите; разработка и реализиране на стратегии, програми и проекти за развитие на селските райони; събиране, обработка и анализ на данни за състоянието и перспективното развитие на селските райони; информационно - консултантска дейност сред младежта относно законодателството в Република България и разясняване правата и задълженията на гражданите, подпомагане на млади таланти и младежи в неравностойно положение, застъпничество и др.

Структура

 

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com