Инициативи

 • PDF
 • Печат
 • Е-поща

Членовете на нашата организация активно участват в различни международни и национални инициативи:

 1. Генерална асамблея на МIJARC Европа. Гласуване на морален и финансов доклад за 2007 г., избор на членове на борда (European team) – Розендаал, Холандия, 3 човека, 01 – 04 април, 2008 – снимки

 2. Генерална асамблея на MIJARC World в Уганда – 2 човека, май, 2008 - снимки

 3. Младежки летен лагер по проект „Изследване на междукултурното разбирателство - участие на младите хора в развитието на селските райони в Европа”, организиран от MIJARC Europe. Основни дейности: посещение на Европарламента в Брюксел и институциите на ЕС; Игри за междукултурно обучение; Игри на европейското гражданство; –Мидалкерк, Белгия, 6 човека, 21-27 юли, 2008 г. – снимки

 4. Участие в международен образователен семинар „Европейският принос към концепцията за учението през целия живот”, организиран от MRJC France. Основни дейности: Признаване на неформалното образование; Обмяна на опит от неформалното образование в Европа; Насърчаване на обучението през целия живот; Представяне на добри национални проекти – Анжер, Франция, 1 човек, 21-28 октомври 2008 г. - снимки

 5. Участие в "Международен младежки форум - визия, ценности и действие”, организиран от фондация „Реновабис”. 140 млади хора от 30 страни от цял свят, обсъдиха своите виждания в областта на образованието за устойчиво развитие. Целта бе да се включат резултатите от дискусиите по време на Световната конференция на ЮНЕСКО в семинара „Образованието за устойчиво развитие" – Бон, Германия, 2 човека, 23-25 януари 2009 г. - снимки

 6. Участие в Работните групи „Земеделие”, „Младежко участие” и „Глобално-локална икономика” на MIJARC Европа по проект "От най-добрите практики към обща стратегия: сътрудничество за устойчиво развитие на селските райони", организиран от MIJARC Europe. Основни дейности: обмяна на опит и добри практики, посещения – Пикарди, Франция, 3 човека, 14-16 февруари 2009 г. - снимки

 7. Кампания „Младежта днес може да направи Европа утре” – избори за евродепутати, юни 2009 г. Кампанията целеше повишаване информираността и избирателната активност сред младежите. Включваше разпространение на флаери с богата информация за Европейския парламент и предложения за Европа от младежта в селските райони и срещи с кандидати за евродепутати (Илиана Йотова, Миглена Кунева, Владимир Уручев), юни 2009 г. - снимки

 8. Младежки летен лагер по проект "Европа е село" организиран от MIJARC Europe. Основни дейности: игри за Европа; пешеходен туризъм; плуване; интеркултурно обучение; международна вечер; креативни уъкршопове (рисуване, писане, фото, правене на пощенски картички); среща с член на Европейския парламент; обмяна на опит с доброволци от MRJC Франция - Руфек, Франция, 6 човека, 20-26 юли, 2009г. – снимки

 9. Обучителен семинар, включващ 3 работни групи: „Как да пишем проекти и достъп до европейски фондове”, „Как да обогатим екологичните практики в нашите райони, свързани с климатичните промени” и „Как да обучаваме младежите в селските райони – неформално обучение”, организиран от MIJARC Europe –Рибамар, Португалия, 3 човека, 11-13 декември 2009 г. – снимки

 10. Обучение на обучители по правата на човека, организиран от Съвета на Европа, Дирекция „Младежта и спорта” - 1 човек, Европейски младежки център, Будапеща, 24 март – 02 април 2010 г. - снимки

 11. Учредяване на Национален Младежки съвет, Хисар, България, 1 човек, 11-14 март 2010 г. - снимки

 12. Семинар „Устойчиво земеделие за хранителна суверенност”, организиран от MIJARC Europe - Страсбург, Франция, Европейски младежки Център, 4 човека, 25-30 май 2010 г. - снимки

 13. Семинар „В кой свят искаме да живеем? – Европейската младеж създава справедливо и устойчиво бъдеще за света”, организиран от KLJB Германия, Регенсбург, Германия, 2 човека , 18-20 Юни 2010 - снимки

 14. Семинар “Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог”, организиран за трата поредна година по идея на община Дряново и Младежки клуб “Българи” – Дряново, 2 човека, 05-07 юли 2010г. - снимки

 15. Обучителен курс за мултипликатори на програма “Младежта в действие”, организиран от НЦЕМПИ, Варна, 2 човека , 10-15 юли 2010 г. - снимки

 16. Международен младежки летен лагер по проект „Да подобрим имиджа на нашите европейски села”, организиран от MIJARC Europe. Основни дейности: игри за европейско гражданство; креативни уъркшопове; игри за устойчиво развитие; междукултурно обучение; спортни игри; среща с кандидат за член на Европейския парламент – Строние, Полша, 5 човека, 16-22 август 2010 г. - снимки

 

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com