ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА!

Обучителен курс за превенция и ненасилствена трансформация на етнически
конфликти между младите българи и роми от селските райони на страната.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Срок за кандидатстване: 21.03.2012

Начало: 06.04.2012 Край: 13.04.2012

Фокусът е поставен върху подобряването на уменията на младежки работници и лидери
при работата в различните култури в Средиземноморския регион.

Конкретни цели:

Основната цел на курса е да насърчи младите българи и роми да търсят начини
за преодоляване и трансформиране на междуетническите конфликти по мирен път и да
подобри чувството им за взаимна толерантност.

По време на обучението участниците ще:

споделят и анализират различни видове конфликти между младите българи
и роми и ще идентифицират причините за междуетническо напрежение в селските
райони на България;
се научат да избягват погрешните „автоматични” мисли и схващания, чрез
активна междукултурна комуникация, диалог и културен обмен;
придобият компетенции за ненасилствена трансформация на конфликтите,
използвайки концепции като идентичност, културна и междукултурна чувствителност;
подобрят осведомеността си и разбирането за техните социални права и
отговорности;
ще генерират идеи за намаляване нивото на междуетническо напрежение
между българските и ромски младежи в селата;
заедно ще набележат пътища за преодоляване на взаимната изолация и за
насърчаване включването на ромските общности в социалния живот на селата.

Обучението ще се проведе в гр. Велинград.

За повече информация, моля прочетете официалната покана:
Официална покана

Ако искате да кандидатствате за участие, моля попълнете приложения формуляр:

Формуляр за участие

 

 

Projects 2015:

Project “The magic to communicate” №2015-1-BG01-KA105-013472 has been funded with support from the “Erasmus+” Programme of the European Commission, administered in Bulgaria by “Human Resource Development Center”. This website reflects the views only of the author, and the European Commission, “Erasmus+” Programme or the HRDC cannot be held responsible for any of the contain or its use.


Project “Stronger Together: Youth Collaboration for interreligious solidarity” № 6471.2.PA.2015 is implemented with the support of the European Youth Foundation, Council of Europe. This website reflects the views only of the authors, and the Council of Europe and the European Youth Foundation cannot be held responsible for any of the contain or its use.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com