Международна конференция ‘Engagement of young people in environmental protection actions - local examples and lessons learned’

 

 

 

 

На 19.03.2021 г. в София се проведе заключителна конференция по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който участваха над 400 младежи от общините Ботевград и Ниш. Мотото на конференцията беше ‘Engagement of young people in environmental protection actions - local examples and lessons learned’. Основната ѝ цел беше да популяризира идеята на проект FOREST и неговите резултати сред младите хора и интересуващите се от проблемите на горите граждани, организации и институции.

Продължение...

 

Изложби на горски хербарий

 

 

 

 

Организирахме три изложби на горски хербарии - в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ Ботевград (10-16.02.2021 г.), в читалище „Тодор Пеев – 1871“ в гр. Етрополе (17-23.02.2021 г.) и в Историческия музей в гр. Правец (09-15.03.2021 г.). Всяка от изложбите показа 160 хербария на различни горскорастителни видове (дървета, храсти, треви, папрати и мъхове), които младежи от Ботевград създадоха по проект „За всеки спасил дърво“.

Продължение...

 

Международен зимен лагер “Cultivating youth participation”

 

 

 

 

Четиринадесет младежи от МДРСРБ участваха в международния зимен лагер на MIJARC Europe “Cultivating youth participation”. Дейността се проведе от 20-ти до 23-ти февруари 2021 г. и беше организирана като международно хибридно събитие, което събра младежи офлайн в малки национални групи, а те се свързваха онлайн с участници от други 10 държави. Българската група беше настанена в хотел „Гергана” в град Хисаря.

Продължение...

 

Международен младежки семинар “Youth participating by a hectare”

Осем младежи от МДРСРБ участваха в международния семинар на MIJARC Europe “Youth participating by a hectare”. Той се проведе от 3-ти до 6-ти декември 2020 г. като събра младежи офлайн в малки национални групи, а те се свързваха онлайн с участниците от другите 10 държави. Българската група беше настанена в хотел „Аура” във Велинград.

Продължение...

 

Откриване и контрол на горски болести и вредители

 

 

 

 

МДРСРБ организира дейност за запознаване на младежи със здравословните проблеми на горите. Събитието се проведе от 16-ти до 18-ти ноември 2020 г. в Етрополе, като събра заедно 25 младежи и 6 горски учени.

Продължение...

 

Страница 3 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com