Покана за участие в дейност за откриване и контрол на горски болести и вредители

Търсим 25 младежи (13-18 годишни) от община Ботевград за участие в дейност за откриване и контрол на горски болести и вредители. Тя ще се проведа в периода 16-18.11.2020 г. в Етрополе.

Продължение...

 

Картиране, оценка и подобряване състоянието на популации от ценни горско-растителни видове

 

 

 

 

От 23-ти до 25-ти октомври проведохме кампания за откриване и подобряване състоянието на популации от ценни горско-растителни видове. В нея взеха участие 25 младежи от Ботевград и 3 горски учени от Институт за гората – БАН и Софийския Университет.

Продължение...

 

Покана за участие в екокампания за картиране, оценка на състоянието и увеличаване на популациите от ценни горско-растителни видове

МДРСРБ търси 25 младежи (13-18 годишни) от община Ботевград за участие в екокампания за картиране, оценка на състоянието и увеличаване на популациите от ценни горско-растителни видове. Дейността ще се проведа в периода 23-25.10.2020 г. в Етрополе.

Тук може на намерите: Покана и Програма на дейността.

Не пропускайте това приключение! Очакваме ви!

Продължение...

 

Хербарий от дървесни и храстови видове

 

 

 

 

Продължаваме да работим по създаване на общ българо-сръбски горски хербарий. 50 младежи от Ботевград и Ниш, с помощта на горски учени, направиха 150 хербария от дървесни и храстови видове в двете страни. Дейността се проведе в периода 02-04.10.2020 г., паралелно в Етрополе и Нишка баня, като двете национални групи работеха по обща програма.

Продължение...

 

Покана за участие в дейност за създаване на хербарий от дървесни и храстови видове

МДРСРБ търси 25 младежи (13-18 годишни) от община Ботевград за участие в дейност за създаване на хербарий от дървесни и храстови видове. Дейността ще се проведа в периода 02-04.10.2020 г. в Етрополе.

Тук може на намерите: Покана и Програма на дейността.

Не пропускайте това приключение! Очакваме ви!

Продължение...

 

Страница 4 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com