Международен младежки еко-тренинг

 

 

 

 

МДРСРБ беше домакин на международен младежки обучителен курс по опазване на природата и устойчиво ползване на горските ресурси. Мероприятието се проведе в периода 06-08.12.2019 г. в гр. Етрополе и събра заедно 50 младежи от България и Сърбия (по 25 младежи от всяка страна). Те бяха обучавани от 6 водещи учени в областта на горите (3 българи и 3 сърби).

Продължение...

 

Покана за участие в еко-тренинг

МДРСРБ търси 25 младежи (13-18 годишни) от община Ботевград за участие в международен обучителен курс по опазване на горите и устойчиво ползване на горските ресурси. Тренингът ще се проведа в периода 06-08.12.2019 г. в Етрополе. Тук може на разгледате: Поканата и Програмата на тренинга.

Продължение...

 

Залесителна кампания

 

 

 

 

В рамките на проект „За всеки спасил дърво“ организирахме международна младежка залесителна кампания. Тя се проведе в периода 08-10.11.2019 г. в района на Сокобаня, Сърбия. Целта беше смесена група от български и сръбски младежи, подпомагани от професионални лесовъди от двете страни, да залесят фиданки от дървесни видове на горски терени и в населени места.

Продължение...

 

Покана за участие в Залесителна кампания

Скъпи приятели,

Търсим 25 младежи за участие в Залесителна кампания в Сърбия. Тя ще се проведе от 8-ми до 10-ти ноември 2019 г. в гр. Сокобаня в рамките на проект „За всеки спасил дърво“. Участниците трябва да са на възраст от 13 до 18 години и да са от община Ботевград.

Продължение...

 

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“

 

 

 

 

Проектът „За всеки спасил дърво“ стартира с международен семинар в Ниш на 04.10.2019 г. Домакин беше сръбският ни партньор NIIT Society Innovation Center. Целта на събитието беше да запознае младежи от общините Ботевград и Ниш с актуални проблеми на горите в трансграничния регион между България и Сърбия и да ги мотивира да участват в дейности за опазването им.

Продължение...

 

Страница 6 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com