Известие за възлагане на договор

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява Известие за възлагане на договор по тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Известие за възлагане на договор

 

Покана за Семинар в Ниш

МДРСРБ кани младежи (13-18 годишни) от община Ботевград и представители на различни заинтересовани институции да участват в международен семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“. Семинарът ще се проведа на 04.10.2019 г. в Ниш, Сърбия.

Продължение...

 

LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills

 

 

 

 

МДРСРБ в партньорство с логопедичните асоциации на Румъния, Литва, Латвия и Естония реализираха проект "LINKS - Logopedists Interact for New Knowledge and Skills". Основната цел на проекта беше да предостави качествено обучение на лица, работещи с деца и младежи с комуникативни проблеми в селските райони, с цел повишаване на техния професионален капацитет и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги.

Продължение...

 

Поправка №1 на Инструкция за участници, Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява Поправка №1 към Инструкция за участници, Референция: CB007.2.32.170-SERV-01, публикувана на 19.07.2019 г.

Documents: Corrigendum No.1

Продължение...

 

Тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Тръжно досие

Продължение...

 

Страница 7 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com