Прекратяване на тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява прекратяване на тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 “For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документ: Cancellation notice

Продължение...

 

Тръжна процедура за организиране на събития

Младежко движение за развитието на селските райони в България /МДРСРБ/ обявява тръжна процедура за "Организиране на събития" по проект №CB007.2.32.170 "For everyone saved a tree (FOREST)”.

Референция: CB007.2.32.170-SERV-01

Документи: Тръжно досие

Продължение...

 

Обучение на екипа по проект „За всеки спасил дърво“

 

 

На 4 юни в Министерството на регионалното развитие и благоустройство се проведе обучение за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. В него взеха участие и двама от членовете на екипа на проект „За всеки спасил дърво“ - д-р Йонко Додев (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Пламен Глогов (технически асистент по проекта от страна на Институт за гората – БАН).

Продължение...

 

За всеки спасил дърво

Проектът „За всеки спасил дърво“ на „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ бе одобрен за финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Партньори в проекта са NIIT Society Inovation Center (от гр. Ниш, Сърбия) (www.niit.rs) и Институтът за гората към Българската академия на науките (www.fri.bas.bg). Официалната церемония по връчване на договорите за субсидия се проведе на 16 май 2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в София.

Продължение...

 

Проект "Let our voice be heard" - План за дейностите през 2019 г.

МДРСРБ е партньор в проекта на МИЖАРК Европа “Let our voice be heard”. Целта на проекта е да помогне на младите хора да почувстват, че  те имат правата, средствата и уменията да предизвикват положителни промени на местно ниво и да мотивират други заинтересовани страни да подкрепят реализирането на техните идеи. В рамките на проекта ще се реализират разнообразни международни младежки дейности в различни Европейски страни. Може да намерите повече информация за проекта и за планираните дейности тук. Участници могат да са младежи на възраст между 18 и 25 г.

Ако искате да участвате, не се колебайте да се свържете с нас!

 

 

 

Страница 8 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com