И ние можем


 

 

 

Терминът "социална комуникация" описва уменията, които са необходими на човек, за да извършва нормално общуване с околните, съобразено с общоприетите правила за междуличностни взаимодействия. Над 2% от младежите в Европа имат нарушения на социалната комуникация. Те имат следните проблеми:

- изпитват трудности с разбирането на значението (смисъла) на това, което другите казват;

- не успяват да адаптират езика си към особеностите на слушателя и/или ситуацията;

- не могат да следват общоприетите правила в социалното общуване.

Продължение...

 

Международен обучителен курс за работата с младежи с нарушения на социалната комуникация

МДРСРБ в партньорство с логопедичните асоциации на Литва, Латвия, Естония и Румъния реализират проект „И ние можем“. Неговата основна цел е да подобри качеството на предлаганите услуги за децата и младежите с нарушения на Социалната комуникация. Основната проектна дейност ще е международен обучителен курс, който ще се проведе в периода 29.07-07.08.2016 г. в Кранево. Каним за участие в него 42 младежки работници от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България.

Продължение...

 

Проект „Магията да общуваш“ събра заедно 50 човека, работещи с младежи аутисти в селските райони на Източна Европа

 

 

 

 

Всеки младеж аутист е уникална личност. С него е необходимо да се работи по индивидуална програма, съответстваща на неговите специфични проблеми и нужди, за да има шанс за нормално развитие и успешна интеграция в образователната система и обществото. За съжаление обаче в селските райони на Източна Европа отговорните лица често продължават да работят с младежите аутисти по морално остарели методологии. Основните причини за това са сравнително ограничения им достъп до качествена информация за най-съвременните и актуални работни методи и липсата на международно взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

Продължение...

 

Младежи от общините Ботевград и Ардино участваха в общ проект

13 младежи от Община Ботевград и 13 младежи от Община Ардино участваха заедно в проект „Силни Заедно: Младежко сътрудничество за междурелигиозна толерантност“. Той се проведе от 3-ти до 10-ти юли в Кранево и беше организиран от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“. Основната цел на проекта беше да събере на неутрално място равен брой младежи християни и мюсюлмани и да ги мотивира и подготви да работят за предотвратяване и за мирно разрешаване на междурелигиозни конфликти в селските райони на България.

Продължение...

 

„Магията да общуваш“ - голям международен проект, фокусиран върху работата с младежи аутисти

Броят на младите хора с аутизъм в Европа постоянно нараства. Това налага младежките работници, които са заети с тях, непрекъснато да осъвременяват и усъвършенстват своите знания, методи и умения. Също така е необходимо да се активизира и международното взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

В отговор на тези предизвикателства, МДРСРБ в партньорство с още 4 организации от различни европейски страни реализират проект „Магията да общуваш“. Неговата основна цел е подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформалното образование на младите хора с аутизъм в Източна Европа, чрез тяхното обучение и развитие на сътрудничеството помежду им за иновации и обмен на опит, умения и добри практики.

Продължение...

 

Страница 10 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com