Покана за фолклорни концерти "Дух жив, корен здрав, огън български"

 

 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ“ ЕООД в партньорство с „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ и Община Ботевград канят всички жители и гости на община Ботевград на фолклорни концерти под надслов „Дух жив, корен здрав, огън български“. Те ще се проведат както следва:

Продължение...

 

Дух жив, корен здрав, огън български

Радваме се да съобщим, че проектопредложението „Дух жив, корен здрав, огън български“ на „Център за изкуства Радост“ гр. Ботевград е одобрено за финансиране от Национален фонд „Култура“. Нашата организация е партньор в проекта. Основната цел на проекта е да допринесе за поддържане и развитие на творческия потенциал на любители-танцьори в община Ботевград и да задоволи културните потребности на местното население в областта на българския фолклор.

Продължение...

 

Ръководство "Think Critically Act Logically" за борба с фалшиви новини

 

 

 

 

Фалшивите новини и дезинформацията са много често срещано явление в днешно време, а младите хора са сред най-уязвимите групи, които потребяват и произвеждат информация онлайн. Те често биват подвеждани, като в резултат на това в тях се поражда нетолерантност и дискриминация към различни групи, включително малцинства, бежанци и др. МДРСРБ, като организация с мисия да носи мир и толерантност, се занимава с тези проблеми, като реализира проект „Think Critically Act Logically“ в партньорство с младежки организации от Гърция, Румъния, Португалия, Украйна, Грузия и Армения.

Продължение...

 

Покана за участие в проект Think Critically Act Logically

МДРСРБ обявява Покана за набиране на участници в проект "Think Critically Act Logically". Основната цел на проекта е да допринесе за предотвратяване на нетолерантността и дискриминацията сред младите хора, причинени от фалшиви новини и дезинформация в социалните медии и извън тях, чрез обучение на младежки работници. Поканата е насочена към младежки работници от България, Гърция, Румъния, Португалия, Украйна, Грузия и Армения.

Продължение...

 

Rural footprints

 

 

 

 

13 младежи от МДРСРБ се срещнаха с представител на политическа партия „Демократична България“ и 2 учени от Българската академия на науките. Срещата се проведе в Институт за гората - БАН в София на 25.09.2021 г. Те обсъдиха заедно законови, политически и социални бариери, с които се сблъскват българските младежи на местно ниво.

Продължение...

 

Страница 2 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com